België veroordeelt staatsgreep tegen president Burundi


   AGnews  België veroordeelt staatsgreep tegen president Burundi.


Het Nieuwsblad / GVA/
reuter,ap

Vrijdag, 22 Octobre 1993


 

BRUSSEL (reuter,ap) -Para’s zetten donderdag de demokratisch verkozen president Melchior Ndadaye van Burundi af.

Elk verzet werd snel neergeslagen. De president zou samen met drie topfiguren van het regime geëxecuteerd zijn. De Burundese ambassade in Rwanda schreef de coup toe aan de afgezette ex-president Jean-Baptiste Bagaza en stafchef kolonel Jean Bikomangu van het leger.

Frankrijk, de Europese Gemeenschap en België – de belangrijkste donors van ontwikkelingshulp – veroordeelden de staatsgreep onmiddellijk. Staatssekretaris voor Ontwikkelingssamenwerking Erik Derycke sprak zijn ,,verontwaardiging” uit. Het lot van de Belgische ontwikkelingswerkers vormt zijn eerste zorg. Hij verzekerde dat zowel in België zelf als in Burundi de nodige schikkingen getroffen werden. Sabena schorste zijn vluchten op Burundi.

@AGNews 2002

Facebook Comments